chun.chun

Họ Tên: 
Trần Thị Ngọc Tú
Lớp: 
A17
Niên Khóa: 
1996-1999
Hình Ngày Xưa: 
Hình Hiện Nay: