TNT

Họ Tên: 
Tôn Nữ Nhã Trúc
Lớp: 
A2
Niên Khóa: 
1996-1999
Hình Ngày Xưa: 
Hình Hiện Nay: