Hội khóa kỉ niệm 20 năm - niên khóa 1996 - 1999

Hội cựu học sinh Phan Châu Trinh, niên khóa 96 - 99 đang lên kế hoạch tổ chức hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường.

Để biết thêm chi tiết, các bạn có thể join group sau:

https://www.facebook.com/groups/295466047585239/

Chúng mình cũng sẽ cập nhập thông tin mới nhất về hội khóa tại website này. 

Hẹn gặp các bạn hữu sớm nhất nhé ! 

BĐH.

Niên Khóa: