Không tên

Hôm nay ... bổng nhớ tuổi học trò
Tuổi của yêu đương, tuổi chẳng lo
Yêu em ... mà ta đành bỏ học
Nên phải tạ từ ... tuổi chưa no.